Voorbeelden

Meldpunt Mores stelt onaanvaardbaar handelen van banken en andere financiële instellingen aan de orde.

Het gaat om handelen dat onrechtvaardig is of als zodanig wordt beoordeeld. Gedrag dat onrechtvaardige gevolgen heeft, soms voor beide partijen, inclusief de bank in kwestie. Hieronder vindt u enkele schrijnende voorbeelden. Om de privacy van betrokken melders te waarborgen, zijn de gebruikte namen gefingeerd.

Heeft u een vergelijkbaar verhaal?
Meld het aan info@meldpuntmores.nl.

Wat doet Mores?
Het meldpunt inventariseert de klachten, adviseert de klant en maakt de zaak bespreekbaar bij de bank of andere financiële dienstverlener. Zo nodig verwijst het meldpunt door naar bevoegde instanties.

 • De kater van de renteswap

  Alfred heeft een bloeiend bedrijf in de transportsector. Om verder door te groeien, sluit hij in 2008 een lening af van 550 duizend euro. De variabele rente staat op dat moment laag. Ter bescherming tegen een mogelijke stijging, kiest Alfred voor een zogenaamde renteswap, in die tijd een gangbaar product bij MKB’ers.

  Het gaat goed met het bedrijf en vier jaar later kan Alfred de lening aflossen. “Op dat moment werden wij geconfronteerd met een boeterente van 76 duizend euro”, zegt de ondernemer.

  Wat was er gebeurd? De financiële crisis zorgde voor een scherp dalende rente, waardoor Alfreds schuld bij de bank in rap tempo toenam. Dat was hem nooit verteld toen hij het rentederivaat afsloot, zegt Alfred. Hij voelt zich gedupeerd. En misleid. Want de bank had hem toch een vaste rente beloofd? Zou de swap niet goedkoper zijn dan de reguliere vaste rente? En was de bedoeling nu niet juist geweest om de risico’s te beperken?

  Nu zit Alfred met een negatieve waarde van de renteswap van driekwart ton. Wat hij wil is “genoegdoening voor het feit dat wij met zo’n onrechtvaardig instrument geconfronteerd zijn geworden, dat ons dat aanbevolen is, dat ons dat niet past. Dat had de bank, denk ik, kunnen weten. Daar zijn wij teleurgesteld over en daar willen wij genoegdoening voor.”

  Alfred heeft de steun van de Autoriteit Financiële Markten. De AFM zegt dat banken moeten zorgen voor een oplossing als blijkt dat ze ondernemers onvoldoende hebben voorgelicht bij de verkoop van derivaten zoals de renteswap. Banken hebben vaak een te gunstig beeld gegeven van de risico’s, zo stelt de AFM.

  Binnenkort kunnen kleine ondernemers die een klacht hebben over de dienstverlening van hun bank zich wenden tot het financiële klachteninstituut Kifid. Dat kunnen ze momenteel nog niet. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat vertegenwoordigers van de banken en ondernemers onderling afspreken zich aan uitspraken van het Kifid te houden.

 • Gedwongen verkoop woonhuis aan bevriende bankrelatie

  De heer Jansen is eigenaar van een klein autobedrijf. De zaak loopt door een aantal omstandigheden niet florissant. Uiteindelijk is gedwongen om faillissement aan te vragen. Zijn bank speelt hierin een dubieuze rol.

  De autoverkoper ziet op een dag dat zijn rekening courant leeg is gehaald. Dat is niet door zijn toedoen gebeurd,

  maar door de bank die hij kort daarvoor had geïnformeerd over zijn financiële tegenvallers.

  Het gevolg hiervan is dat andere schuldeisers het faillissement van zijn bedrijf aanvragen. Zijn pand wordt verkocht, evenals zijn woonhuis. Op de veiling wordt er slechts door één persoon geboden en gekocht. Later blijkt deze persoon een bevriende relatie van de bank van de heer Jansen te zijn.

 • Bank trekt zonder opgaaf van redenen lening in

  Een gerenommeerde bank in Haarlem heeft zonder opgaaf van redenen een lening ingetrokken. De klant, een Fransman getrouwd met een Nederlandse vrouw, wilde in 2007 een huis van 1,3 miljoen euro kopen in Nieuwegein. Hij vroeg een hypotheek aan voor 50 procent van de koopsom. Hij had zelf de andere helft in contanten. De bank adviseerde hem om een 100 procent hypotheek te nemen in Zwitserse franken. Met zijn eigen geld zou de bank gaan beleggen. Dat zou financieel en fiscaal veel gunstiger zijn.
  Het spel van de bank liep fout en goed ook. De bank verspeelde 700.000 euro door valutaverschillen tussen frank en euro en door slechte beleggingen.

  De Fransman nam een advocaat in de arm die een rechtszaak tegen de bank begon. De rechter vond in 2012 dat beide partijen tot een schikking moesten komen; de gedupeerde klant was bereid genoegen te nemen met de helft van zijn verlies, maar de bank weigerde dat. Sterker nog, zonder opgaaf van redenen werd de lening ingetrokken en de Fransman kon naar zijn geld fluiten.

 • Winkel dicht en huis geveild na één dag rood staan

  Een winkelier in Zwolle belandt in een nachtmerrie wanneer hij op zijn zakelijke bankrekening gedurende minder dan 24 uur 236 euro rood staat. De bank sommeert hem zijn bedrijfslening van 20.000 euro per direct af te lossen. Dat kan hij op dat moment even niet, waarna de bank hem zes weken de tijd geeft om zijn woning te verkopen. Ook dat lukt niet.

  Hij moet vervolgens de winkel sluiten. De bank laat zijn huis veilen, koopt het op die manier via een eigen BV goedkoop op en verkoopt het een half jaar later via een makelaar. Leuke winst, voor de bank dan. De winkelier zit inmiddels zonder inkomsten en met een restschuld op zijn onder dwang verkochte woning. Dat is Nederland anno 2014.

  De ondernemer had aanvankelijk geen bedrijfskrediet. Hij kocht zijn voorraden in met eigen geld.

  Op een dag ontvangt hij een brief van de bank met de mededeling dat hij op grond van  de geldstromen in zijn winkel ongevraagd een krediet krijgt van 20.000 euro. Voorwaarde is alleen dat het aan het begin van elk kwartaal op nul moet staan.

  De winkelier is verbaasd, maar klaagt niet. Sterker, na een ramkraak kan hij het geld goed gebruiken. Van de verzekering moet hij extra veiligheidsmaatregelen nemen. Kosten: 10.000 euro. Ook moet hij belasting betalen, dus het krediet is snel gebruikt.

  In die periode staat hij op zijn rekening courant bij de automatische verwerking van betalingen ’s nachts 236 euro rood, doordat een automatische incasso is afgeboekt en de bijschrijving van een pinbetaling door de bank een dag wordt opgehouden. Voor de accountmanager van de bank is dat reden om de winkelier uit zijn zaak en uit zijn huis te zetten.

Nieuws