16 jun 2014

Gedwongen verkoop woonhuis aan bevriende bankrelatie

De heer Jansen is eigenaar van een klein autobedrijf. De zaak loopt door een aantal omstandigheden niet florissant. Uiteindelijk is gedwongen om faillissement aan te vragen. Zijn bank speelt hierin een dubieuze rol.

De autoverkoper ziet op een dag dat zijn rekening courant leeg is gehaald. Dat is niet door zijn toedoen gebeurd,

maar door de bank die hij kort daarvoor had geïnformeerd over zijn financiële tegenvallers.

Het gevolg hiervan is dat andere schuldeisers het faillissement van zijn bedrijf aanvragen. Zijn pand wordt verkocht, evenals zijn woonhuis. Op de veiling wordt er slechts door één persoon geboden en gekocht. Later blijkt deze persoon een bevriende relatie van de bank van de heer Jansen te zijn.