26 mei 2014

Bank trekt zonder opgaaf van redenen lening in

Een gerenommeerde bank in Haarlem heeft zonder opgaaf van redenen een lening ingetrokken. De klant, een Fransman getrouwd met een Nederlandse vrouw, wilde in 2007 een huis van 1,3 miljoen euro kopen in Nieuwegein. Hij vroeg een hypotheek aan voor 50 procent van de koopsom. Hij had zelf de andere helft in contanten. De bank adviseerde hem om een 100 procent hypotheek te nemen in Zwitserse franken. Met zijn eigen geld zou de bank gaan beleggen. Dat zou financieel en fiscaal veel gunstiger zijn.
Het spel van de bank liep fout en goed ook. De bank verspeelde 700.000 euro door valutaverschillen tussen frank en euro en door slechte beleggingen.

De Fransman nam een advocaat in de arm die een rechtszaak tegen de bank begon. De rechter vond in 2012 dat beide partijen tot een schikking moesten komen; de gedupeerde klant was bereid genoegen te nemen met de helft van zijn verlies, maar de bank weigerde dat. Sterker nog, zonder opgaaf van redenen werd de lening ingetrokken en de Fransman kon naar zijn geld fluiten.