Privacy

Privacybeleid
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Stichting Mores te Apeldoorn is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. De stichting heeft het proces van verwerking van alle bij haar gemelde gegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u een meldformulier invult via de website of een e-mail stuurt via info@meldpuntmores.nl. Onze stichting ontvangt dan de door u of namens u ingevoerde persoonsgegevens voor het behandelen van uw zaak. Na het afhandelen hiervan kunt u een verzoek indienen voor wijzigingen of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Registratiesysteem
Om een melding te kunnen doen, dient u al uw persoonsgegevens zorgvuldig in te vullen. Na melding bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mail adres en de gegevens van de zaak gedurende maximaal vijf jaar, tenzij u daar bezwaar tegen heeft en ons dit per reguliere post of per mail laat weten.

In geval van een vermoeden van valse aangifte of misbruik van onze stichting kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen, ‘Secure Sockets Layer’ of ‘SSL’, waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens melding.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens er gebruik van te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigingen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde richten aan:

Stichting Mores
Postbus 963
7301 AH Apeldoorn

Naast dit privacybeleid wordt tevens het protocol van Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SAFECIN) van toepassing op al onze meldingen verklaard.

Gebruikersvoorwaarden
Gebruik van onze website is onderworpen aan de regels van College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de stichting. Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt versterkt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze site.