Over ons

Meldpunt Mores is niet meer actief in het aannemen en in behandeling nemen van meldingen/klachten over financiële instellingen. Het bestuur van Stichting Mores blijft echter wel actief in de afronding van het lopende onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam over de ingediende klachten, alsmede de lobby voor de realisatie van een onafhankelijk geschillenloket voor het MKB en voor ZZP’ers.