Meldpunt

Meldpunt Mores is een onafhankelijke stichting die onaanvaardbaar gedrag van banken en andere financiële dienstverleners aan de orde stelt.

Wie kunnen er bij Meldpunt Mores terecht?
Burgers en bedrijven die zich onrechtvaardig bejegend voelen door banken, accountants, verzekeraars of anderen in de financiële dienstverlening.

Hun klachten worden door een professioneel team verzameld, gerangschikt en geanalyseerd. Opvallende trends of patronen worden openbaar gemaakt. (Wilt u onze interne procedure raadplegen, klik dan hier). De verantwoordelijke instantie wordt op de hoogte gebracht. Het onacceptabele gedrag wordt onder de aandacht van het publiek en de politiek gebracht.

Zo wordt er druk gezet op alle partijen om maatregelen te nemen die dit soort gedragingen in de toekomst kunnen voorkomen.

Donaties
Om de werkzaamheden van Mores mogelijk te maken, zoeken wij sympathisanten die voor minimaal € 200 per jaar gedurende een periode van vijf jaar donateur willen worden. Natuurlijk is een eenmalige schenking ook welkom. De periodieke bijdrage is fiscaal aftrekbaar volgens de ANBI-regeling. Lees meer over het belastingvoordeel op de site van de belastingdienst.