Donaties

Er wordt in Nederland veel geklaagd over banken en andere financiële dienstverleners. Sommige van die dienstverleners lijken weinig geleerd te hebben van de financiële crisis die ze mede hebben veroorzaakt.

Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten in de media waaruit blijkt dat bij voorkeur klanten de mond wordt gesnoerd dan de hand in eigen boezem te steken. Van schuldbewustzijn, laat staan excuses, is veelal geen sprake. Er is misschien nog weinig hoop op toekomstige verbetering, alhoewel de Nederlandse Vereniging van Banken heeft aangekondigd nog dit jaar met het tuchtrecht van start zal gaan.
Stichting MORES wil aan de verbetering van klantgericht gedrag van financiële dienstverleners een wezenlijke bijdrage leveren door onethisch en onoorbaar gedrag van deze partijen en de mensen die er werken aan de orde te stellen.

Daartoe heeft de stichting een meldpunt ingericht waar u met uw klachten en andere ervaringen terecht kunt. Die worden vervolgens geanalyseerd om vervolgens de structurele problemen die daaruit naar voren komen, eerst bij de financiële instellingen en dienstverleners zelf, en daarna bij de politiek en de media aan de orde te stellen.
Het is van het allergrootste belang dat zo’n meldpunt onafhankelijk is en dat geen enkele belanghebbende, behalve de melders zelf, invloed hebben op de stellingname van het meldpunt.

Zoals niets in het leven is zo’n meldpunt ook niet gratis. Om niet als eendagsvlieg weer van het toneel te moeten verdwijnen heeft Stichting Mores geld nodig. Geen sponsoren of subsidiegevers maar – naast eventuele onafhankelijke fondsen – gewoon de Nederlandse burger, of hij nu klager is of niet. De burger met het hart en de portemonnee op de goede plek. Want klagen is goed, maar oplossingen kosten toch ook geld. Geld dat alleen afkomstig mag en kan zijn van onafhankelijke partijen, die sympathiseren met de doelstelling van Mores.

De Belastingdienst heeft aan Stichting Mores de ANBI-status toegekend en dat betekent dat een donatie aan de stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. U kunt hier meer informatie van de Belastingdienst vinden over belasting en schenken 2015. Ons streven is er wel op gericht om donateurs voor minimaal vijf jaar aan ons te binden. Wij vragen dan van u een bijdrage van € 200 per jaar. Een onderhandse akte om een dergelijke overeenkomst met de stichting aan te gaan kunt u downloaden van de website van de Belastingdienst, maar u kunt hem ook aanvragen bij het secretariaat van de stichting in Apeldoorn. Donateurs worden door de stichting uiteraard regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van haar activiteiten en geïnformeerd over het gedrag van de financiële dienstverleners.

Het bestuur hoopt en vertrouwt dat u in grote getale de stichting zult ondersteunen. Want ook hier geldt: de kost gaat voor de baat uit. Als rechtgeaarde Nederlander weet u dat als geen ander.

Het bestuur van Stichting Mores