28 jul 2016

MKB-ondernemers compenseren voor rentederivaten

Als laatste betrokken bank heeft ook de Deutsche Bank zich aangesloten bij het plan om getroffen MKB-ondernemers te compenseren vanwege verkeerd verkochte rentederivaten. De Duitse instantie had al eerder een eigen compensatieplan aangekondigd, voor die getroffenen die daar buiten de boot dreigden te vallen maar wél bij het ‘gewone’ plan terecht kunnen sluit de bank zich nu alsnog aan.

Het plan van de derivatencommisie dat begin van deze maand werd aangekondigd bestaat uit twee onderdelen. Ondernemers die eronder vallen krijgen reeds betaalde rente tot 100.000 euro terug en hoeven geen extra opgelegde toeslagen te betalen. De derivaten waren bedoeld om renterisico’s af te kopen, alleen door een onverwachte rentebeweging moesten ondernemers juist bijbetalen aan de bank. Dat wordt zo gecompenseerd.

Bron: mt.nl